Hälsodeklaration

Vid första besöket kan du fylla i en hälsodeklaration.  Det kan hända att du behöver fylla i formuläret på nytt, om ditt hälsotillstånd ändras, vid nästkommande besök hos mig.

Hälsodeklarationen berör vilka besvär du har och hur det påverkar dig, samt din hälsosituation. Formuläret hjälper att jag blir bättre förberedd för vilken undersökning som ska göras och att avgöra vilken behandling passar dig bäst. Som Certifierad Massör har jag tystnadsplikt och jag följer patientsäkerhetslagen (det innebär att jag inte sätter diagnostik och att jag känner till när massage behandling är lämplig), jag som vårdgivare förbinder att iakttaga föreskriven hantering av denna enligt PUL och Branschrådet Svensk Massages etiska regler.

Det kan ta cirka 10 minuter att fylla i en hälsodeklaration, du kan fylla i formuläret här digitalt eller så kan du göra det på plats när du kommer på din behandling. Har du frågor om hälsodeklarationen tveka inte att kontakta mig.

HÄLSODEKLARATION

Har du nu eller tidigare haft något av följande sjukdomar eller tillstånd?