Integritetspolicy

GDPR

Syftet med denna policy är att säkerställa att MariaSPAradis hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

PERSONUPPGIFTER
 MariaSPAradis värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför jag samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att använda mina tjänster godkänner du att jag använder dina personuppgifter på detta sätt.
 MariaSPAradis:s ändamål med att registrera dina personuppgifter är för att kunna erbjuda elektronisk bokning av  behandlingar samt information om erbjudanden ("Behandlingar").

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR JAG
  Jag samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du registrerar en bokning hos mig, när du fyller i din hälsodeklaration eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med mig.

VARFÖR JAG BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
  MariaSPAradis behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla tjänster, fullfölja åtaganden gentemot dig, samt erbjuda en optimal upplevelse av tjänsten. Uppgifterna används dels vid informationsspridning om genomförda bokningar, avbokningar samt erbjudanden. Uppgifternas kan raderas av användaren själv.

BEHANDLING FÖR VILKEN MariaSPAradis ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG
  MariaSPAradis är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du anförtror mig i följande situationer:

  • när du besöker min hemsida och accepterar cookies,
  • när du registrerar dig för att bli medlem,
  • när du bokar någon av mina behandlingar,
  • när du betalar med Klarna,
  • Dessa uppgifter utgör så kallade harmlösa personuppgifter.

VILKA JAG DELAR PERSONUPPGIFTER MED
Som huvudregel delar MariaSPAradis inga personuppgifter med tredje part. Däremot när du bokar behandlingar online så delar du dina uppgifter med Bokadirekt (bokningssystem).

HUR LÄNGE JAG SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER
  MariaPSAradis sparar dina uppgifter så länge du är kund och så länge det är nödvändigt för att uppnå kommunikation kring bokningar. Du kan själv radera ditt användarkonto och de uppgifter som du lämnande när kontot upprättades. Sådant underhåll och/eller radering kan ske när som helst, året runt. Om du avregistrerar dig tar jag bort dina personuppgifter så snart jag kan.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

I enlighet med förordningen har du som kund följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: maria.andersson@mariasparadis.se


VILKET ANSVAR OCH RÄTTIGHETER HAR MariaSPAradis?

MariaSPAradis ska i alla lägen upprätta och bevara de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda samtliga personuppgifter. Vidare ska MariaSPAradis behandla personuppgifter för vilka MariaSPAradis är personuppgiftsbiträde i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner och dataskyddslagen. 


TREDJE LAND
  MariaSPAradis överför eller behandlar inga personuppgifter i tredje land.

OM DU VILL VETA MER
Har du ytterligare frågor om behandlingen av personuppgifter, kan du kontakta mig via e-post på maria.andersson@mariasparadis.se
MariaSPAradis, organisationsnummer 730510-xxxx med adress Industrigatan 7; 29539 Bromölla, är personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter.

 Reglerna träder i kraft den 17 maj 2019